psicoterapia

Sobre la verdad y la creación de mentiras

    Vivimos momentos convulsos a nivel sociopolítico, esto no es una novedad desgraciadamente, no se trata tanto de un momento puntual, sino de un proceso que se va intensificando y que también nos va enfermando con el paso del tiempo. No es pues raro que tomen protagonismo en las tertulias de todo tipo y condición, neologismos como “posverdad” o conceptos tales como “creación de estados de opinión” o su equivalente “construcción de relatos propios”, que se pueden confrontar fácilmente con otros “relatos propios” aparentemente contrarios, pero a su vez complementarios, dado que unos suelen ser reflejo de los otros….

Sobre la veritat i la creació de mentides

  Vivim moments convulsos a nivell sociopolític, això no és pas una novetat malauradament, no es tracta tant d’un moment puntual, sinó d’un procés que es va intensificant i que també ens va emmalaltint amb el pas del temps. No és doncs estrany que prenguin protagonisme en les tertúlies de tot tipus i condició, neologismes com “postveritat” o conceptes com “creació d’estats d’opinió” o el seu equivalent “construcció de relats propis”, que es confronten davant d’altres “relats propis” aparentment contraris, però a l’hora complementaris, atès que uns solen ser reflex dels altres. Són formes totes elles capcioses d’influir en l’altre,…

NADAL PSÍQUIC

    Unes breus reflexions arran d’aquesta diada nadalenca que crec poden ser útils; però en darrer terme, això ho ha de decidir la persona lectora, que és psiquista. Nadal ens indica: naixement (natus). La base suport del naixement del nadó és la acollida i el reconeixement de l’infant: que genera la confiança: Ésser confiançal. Si no és rebut amb l’embolcall confiançal hi haurà dificultats per a un desenvolupament integral. Psique és alè, bufada, força, energis. I amb el temps, la realitat integral de tot ésser humà: somatopsíquic; és a dir, cos i ànima: La vida o la corporalitat. Aleshores…