Seminari d'Observació de Nadons

El Seminari d’Observació està pensat per a aquells professionals que exerceixen la seva activitat en el camp de la infància i de les seves famílies, sigui en l'àmbit sanitari o en l'educatiu. El Seminari dóna l’oportunitat d'aprofundir en els coneixements que tenen a veure amb el desenvolupament precoç del infant a través d'un aprenentatge per l’experiència de l'observació la qual cosa permet afinar els instruments d'intervenció professional. Els participants tenen l’oportunitat de desenvolupar la seva capacitat de comprensió dels estats mentals, de les motivacions dels comportaments humans i de les dinàmiques en les relacions primerenques, de forma particular a tot allò que és significatiu per a l'evolució de la personalitat. El programa del curs compren uns cicles de supervisió de les experiències d'observació i de les situacions de treball, així com també facilita les indicacions pertinents a nivell bibliogràfic/ teòric.

A qui va dirigit el seminari

 

Dirigit

El seminari d’Observació del Nadó, segons el mètode d’Esther Bick, és obligatori per als alumnes del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica i per als professionals que desitgin accedir a la condició de membres de Ple Dret.

Objectiu

El Seminari permet d’una banda potenciar les capacitats d’observació i de l’altre poder fer un aprenentatge a través del seguiment del procés evolutiu del nou nat.

Metodologia

L’estudiant es trasllada el domicili del nadó una hora a la setmana i durant un any a fi de realitzar l’observació. L’estudiant posteriorment pren notes escrites d’allò que ha observat i aquest material es supervisa setmanalment amb el coordinador del seminari. El seminari dura un any.

Informació i inscripció
Escola de Formació de Psicoterapeutes de l’ACPP
Plaça de la Bonanova núm. 11, entresòl 2a.
08022 Barcelona

Telèfon: 93 212 78 96
Fax: 93 417 45 57
E-mail: master.presencial@psicoterapeuta.org
Internet: www.psicoterapeuta.org

Horari de la Secretaria de l’Escola
Dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 14:30 hores.
Dimarts de 19:00 a 22:00 hores
Demanar per: Núria Daudé.