Seminari d’Experiència Grupal

Assignatura de dinàmica grupal
Seminari experiencial

La societat actual evoluciona de forma molt ràpida, es qüestionen els valors i els principis clàssics, per la qual cosa cal trobar noves vies i formes de comprensió. Com a psicòlegs hem de poder observar, comprendre i interpretar tenint en compte els processos que es produeixen en els grups i a les institucions.

La complexitat de la dinàmica grupal i per tant de la psicoteràpia de grup és el que fa necessari viure l'experiència grupal a fi d'observar personalment i directament les emocions que es posen en evidència en aquestes situacions.

És per això que l’Escola de l’ACPP ofereix la possibilitat de viure una situació grupal i de poder observar cadascú allò que es sent al llarg del Seminari de Dinàmica grupal experiencial. No és un espai amb finalitats terapèutiques, ni grupals ni individuals, sinó que és un espai d’aprenentatge i d’estudi.

Aquest Seminari de Dinàmica grupal experiencial és una Institució temporal, una Institució educativa que té com a finalitat l’aprenentatge a través de l’experiència i de l’observació.

Aquesta Institució d’aprenentatge permet experimentar allò que es pot sentir entre els mateixos participants i entre els participants i l’staff, tenint en compte que dins de les institucions es produeixen processos conscients i inconscients, els quals es poden observar bàsicament a través de les resistències al canvi i d’altres fets que s’oposen a la transformació. Per aconseguir-ho cal tenir en compte els conceptes de territori, tasca i temps que ens permeten diferenciar el dins del fora de qualsevol sistema, així com la gestió i les interrelacions entre l’interior i l’entorn. Permet, també, l’observació de les emocions, l’estudi de les fantasies referides a les Institucions, al poder, al lideratge, i facilita la comprensió de la pròpia responsabilitat en els processos institucionals.

Aquest tipus de Seminari s’inspira en les tècniques d’estudi dels grups que va començar el Tavistock Institute of Human Relations de Londres els anys 50 i que han estat desenvolupats i innovats pel Fòrum Internacional de l’Innovation Sociale i pel FIIS dirigits pel Prof. David Gutman a París. A Catalunya ha estat l'Associació INNOVA dirigida pel Prof. Joan Roma qui ha donat continuïtat aquesta tècnica.

Informació i inscripció
Escola de Formació de Psicoterapeutes de l’ACPP
Plaça de la Bonanova núm. 11, entresòl 2a.
08022 Barcelona

Telèfon: 93 212 78 96
Fax: 93 417 45 57
E-mail: master.presencial@psicoterapeuta.org
Internet: www.psicoterapeuta.org

Horari de la Secretaria de l’Escola
Dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 14:30 hores.
Dimarts de 19:00 a 22:00 hores
Demanar per: Núria Daudé.