L'Associació Catalana de Psicoterapeutes (ACP) es va crear originariament l’any 1986 amb els objectius de potenciar i millorar l’estudi, la investigació i la qualitat del treball assistencial, tant en el sector públic com en el privat. L’any 1996 l’Associació Catalana de Psicoterapeutes adopta el nom d’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, ACPP.

L’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica agrupa professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental, i que utilitzen la psicoteràpia d’orientació psicoanalítica en els àmbits teòric, tècnic i clínic.

Està vinculada i integrada amb diferents associacions i federacions de l’àmbit estatal i europeu, tals com la ‘Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica’ (AEPP), la ‘European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy’ (EFPP) i la ‘Federación Española de Asociaciones de Asociaciones de Psicoterapeutas’ (FEAP).

Els objectius i les activitats de l’Associació són:

  • • Promoure el treball per a la millora de la salut mental en tots els nivells possibles, des de la prevenció fins al tractament. De manera més específica, l’Associació promou l’estudi, la recerca, la docència i l’aplicació de la psicoteràpia.
  • • Promoure l’aplicació de nous recursos i tècniques psicoterapèutiques en els diversos àmbits de la salut en tots els nivells de població i en els diferents camps de treball, tant en el terreny públic com en el privat.
  • • Promoure el coneixement científic sobre els diferents factors que contribueixen a generar salut vers aquells altres que incideixen en els diferents trastorns de l’individu o de la col·lectivitat. Per tal d'impulsar aquest objectiu, l’Associació estimula el diàleg i la cooperació amb altres disciplines, amb les diverses branques de la psicologia, psiquiatria i amb les diferents perspectives metodològiques.
  • • Promoure la difusió dels coneixements científics a totes las persones interessades que per diferents raons estiguin vinculades a la salut mental: tals com els professionals sanitàris, mestres, pedagogs, i treballadors socials.
  • • Elaborar uns criteris de formació per als psicoterapeutes membres de l’associació i fer-se càrrec de la seva formació i promoció, mitjançant les següents activitats formatives: seminaris de Formació Continuada, Màsters en Psicoteràpia Psicoanalítica, sessions clíniques, conferències de divulgació, jornades i congressos.