Publicacions

La revista de l'ACPP és un espai obert on el psicoterapeuta psicoanalític té l'oportunitat de publicar i llegir treballs de qualitat relacionats amb les diferents facetes de la psicoteràpia psicoanalítica.

La revista és l'òrgan de comunicació de la producció científica de tots els associats i d'aquells autors autòctons o forans a qui la revista sol·licita o presta el seu espai per al necessàri enriquiment dels associats i subscriptors donant a conèixer articles sobre psicoteràpia psicoanalítica, en la seva vessant clínica, de recerca, o interdisciplinaris, així com articles referits als diferents àmbits del treball clínic i relacional estenent-se més enllà de la pròpia psicoteràpia psicoanalítica. També es dóna cabuda a aportacions d'altres disciplines del coneixement i del pensament contemporani sobre ètica, antropologia, literatura, sociologia, ciències diverses, etc.