« tornar 14/06/2018

Màsters en Psicoteràpia Psicoanalítica

Màster Semipresencial de Formació en Psicoteràpia Psicoanalítica

Entitat promotora: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
Direcció: Montserrat Martínez, Elizabeth Llorca i Marta Sadurní 
Coordinació Màsters: Jesús Gracia i Núria Tomàs

Modalitat Semipresencial en dissabtes mensuals (tercers dissabtes de 10,00 a 14 h, i de 15,30 a 19,30 h).

Títol propi de l’UdG (Universitat de Girona)
Els Màsters de l’ACPP van adreçats a metges, psicòlegs i altres professionals de la salut mental, que desitgin tenir un coneixement del pensament i de la psicoteràpia psicoanalítica. Els objectius dels Màsters són:

Assolir els coneixements teoricoclínics bàsics del pensament psicoanalític i de la seva aplicació clínica.

Tenir els coneixements de la psicopatologia i de la teoria de la tècnica per realitzar el procés diagnòstic i iniciar-se en la pràctica de la psicoteràpia.

Els alumnes amb llicenciatura en psicologia i/o medecina que assoleixin els Màsters, podran sol·licitar l’admissió per ser membres associats de l’ACPP i de la FEAP.

 

Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica

Modalitats

Modalitat Presencial en dimarts (frequència setmanal de 19,00 a 23,00 h)

Modalitat Semipresencial en dissabte mensual (tercers dissabtes de 10,00 a 14 h, i de 15,30 a 19,30 h).

Títol propi de l’ACPP.
333_0_Programa_MASTER_UDG_curs_2018-2019.pdf
333_1_Programa_MASTERS__perfeccionament_(dissabte)_curs_2018-2019_.pdf