Formació

L’ACPP organitza Conferències cada 2on dijous i Seminaris temàtics de diversa durada, alguns dels quals formen part del curriculum formatiu de les diferents especialitzacions o Seccions.