Jesús i Sòcrates

                               La revista VALORS és per expressar valors. Però el valors els fan les persones. L’article anterior parlàvem de LA PIRÀMIDE MASLOW, és a dir, d’una axiologia feta per una persona, certament amb el seu equip, però era una persona com a punt de referència. Hi ha d’altres persones que són també punts de referència a nivell cultural. A  la nostra cultura occidental, que va néixer amb els grecs (S. VII aC), hi havia punts de referència, un d’ell va ser Sòcrates(470-399 aC).  Ell va preferir la…

La pirámide (la espiral) de MASLOW

                     Precisamos en el mundo psiquista recordar aspectos que no solo sean cuantitativos sino básicamente cualitativos. Ver a todo ser humano en su totalidad, es decir, más allá de lo corporal y emocional. La cognitividad debe estar siempre abierta a que no lo puede abrazar todo por su propia limitación cerebral. Desde mi experiencia tanto pedagógica como psiquista, de muchos años, soy del parecer que hay que partir del ego (siguiendo la concepción freudiana) para saber qué necesita para madurar o realizar su proceso de individuación.          Teniendo presenta la metáfora…

DARWIN, Charles y KROPOTKIN, Piotr

  Dos nombres conocidos, tal vez, el segundo no tanto. Los cito no para debatir con ellos, sino por lo que pueden significar sus aportaciones en la concepción de todo Ser Humano. Charles Darwin (1809-1882) fue un naturalista inglés que publicó una de las obras científicas más influyentes en el mundo de la biología: “Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida»( On the origin of species…)(1859), pero en la sexta edición de 1872, fue más drástico sin «donde»: «El origen de las especies…«. Así…

DARWIN, Charles i KROPOTKIN, Piotr

     Dos noms coneguts, tal volta, el segon no tant. Els cito no per debatre amb ells, sinó pel que poden significar llurs  aportacions en la concepció de tot Ésser Humà.   Charles Darwin (1809-1882)  va ser un naturalista anglès que va publicar una de les obres científiques més influents al món de la biologia :» Sobre l’origen de les espècies mitjançant la selecció natural, o la preservació de les races afavorides en la lluita per la vida”( On the origin of species…)(1859), però a la sisena edició del 1872, va ser més dràstic sense “on”: “L’origen de les espècies…”.  Així…

ANY NOU: BBV-A.

               Un any més segons el nostre calendari gregorià:2022. Segons el julià és l’any 6735. El calendari hebreu, 5782. L’islàmic el 1443. El xinès, 4720. El budista, 2588. L’amazig, 2972. El maia, 5138. Per tant, tot ben convencional i segons la visió còsmica de cada cultura. I són celebrats de forma diferent. I : entrem en un món ben plural. És la situació nova: la gran aldea o el gran poble: Quina relació?            Això hauria de comportar un gran major respecte a la diversitat. Aquest és el gran quòdlibet actual. Certament complex i…

NAVIDAD: HABLAR DE DIOS.

  NOTA: El artículo está publicado en la revista digital VALORS de diciembre, pero en este espacio es mucho más extenso.    La vanguardia del día 27 de junio de este año traía un artículo con este título: Hablar de Dios. No es la única prensa que habla del tema. Hay otros diarios que también le hacen no con tanta frecuencia como antes. Fuera de la prensa, en nuestro ámbito psicoanalítico, es un tema que algunos ya tratan. Vaya como muestra los dos libros que acaban de publicarse. El primero es de Gorostiza Leonardo. El título: ¿Somos todos religiosos? (Buenos…

NADAL: PARLAR DE DÉU.

  NOTA: L’article està publicat a la revista digital VALORS de desembre,  però en aquest espai és molt més extens. La vanguàrdia del dia 27 de juny d’enguany portava un article amb aquest títol: Parlar de Déu. No és la única  premsa que  toca el tema. Hi ha d’altres diaris que també el toquen  no en tanta freqüència com abans. Fora de la premsa, en el nostre àmbit psicoanalític és un tema que alguns ja tracten. Vagi com a mostra els dos llibres que acaben de ser publicats. El primer és de  Gorostiza  Leonardo. El títol: ¿Somos todos religiosos? (Buenos…

PROJECTE(s) PEDAGÒGIC(s)

Els dos termes són ben coneguts. Projecte significa “llançar endavant” i  pedagog “acompanyar el nen”. O amb altres paraules:  Un projecte de Centre serveix per definir la línia pedagògica, els principis educatius i la programació docent que ha d’inspirar la pràctica educativa.      Perquè els principis es puguin dur a la pràctica és necessària, a més de fer-los explícits i justificar-los, una adequada organització del centre i un programa docent coherent amb eixos principis.     Començo amb aquests conceptes perquè des de l’any 1986 l’Estat Espanyol ha publicar sis lleis d’educació. Em pregunto si la paraula “educació” és adequada i…

MEMORIA HISTÓRICA:17. Octubre.1961

    Geografía e Historia deberían ser dos materias bien enseñadas en toda escuela que quiera preparar a la vida ciudadana de un Pueblo verdaderamente democrático. La Historia debe ser bien explicada como la geografía, pero no ideologizadas. Tarea difícil, no imposible, pero necesaria. Tarea real cuando se ama la verdad histórica. Y hay que recordarla aunque puede doler. La vida humana está hecha de historia y ¡cuánta historia! Así sólo podremos caminar con libertad. Evitar la esquizofrenia como también los odios, las venganzas. Explicar un discurso, pero paralelo a la vida real, es muy fácil pero crea un malestar…

MEMÒRIA HISTÒRICA: 17.octubre.1961

        Geografia i Història haurien de ser dues matèries ben ensenyades a tota escola que vulgui preparar a la vida ciutadana d’un Poble verdaderament democràtioc. La Història  ha de ser ben explicada com la geografia, però no ideologitzades. Tasca difícil,  no impossible, però necessària.  Tasca real quan s’estima la veritat històrica. I cal recordar-la per bé que pot doldre. La vida humana està feta d’història i quanta història! Així només podrem caminar amb  llibertat. Evitar l’esquizofrènia com també els odis, les venjances. Explicar un discurs, però paral·lel a la vida real, és molt fàcil i crea un malestar i…

3 of 12
1234567