Jaume Patuel

NADAL: PARLAR DE DÉU.

  NOTA: L’article està publicat a la revista digital VALORS de desembre,  però en aquest espai és molt més extens. La vanguàrdia del dia 27 de juny d’enguany portava un article amb aquest títol: Parlar de Déu. No és la única  premsa que  toca el tema. Hi ha d’altres diaris que també el toquen  no en tanta freqüència com abans. Fora de la premsa, en el nostre àmbit psicoanalític és un tema que alguns ja tracten. Vagi com a mostra els dos llibres que acaben de ser publicats. El primer és de  Gorostiza  Leonardo. El títol: ¿Somos todos religiosos? (Buenos…

PROJECTE(s) PEDAGÒGIC(s)

Els dos termes són ben coneguts. Projecte significa “llançar endavant” i  pedagog “acompanyar el nen”. O amb altres paraules:  Un projecte de Centre serveix per definir la línia pedagògica, els principis educatius i la programació docent que ha d’inspirar la pràctica educativa.      Perquè els principis es puguin dur a la pràctica és necessària, a més de fer-los explícits i justificar-los, una adequada organització del centre i un programa docent coherent amb eixos principis.     Començo amb aquests conceptes perquè des de l’any 1986 l’Estat Espanyol ha publicar sis lleis d’educació. Em pregunto si la paraula “educació” és adequada i…

HACE CIEN AÑOS: PSICOLOGIA DE LAS MASAS.(1921)

               Un sencillo recuerdo sobre un hombre investigador e indagador de un continente humano desconocido, pero existente, el inconsciente: se acepte o no. Su originalidad proviene no solo de lo descubierto, que lo es, sino de su actitud de búsqueda: Su genialidad. Sabiendo qué dijo Freud en su contexto cultural, ¿qué diría hoy en nuestro contexto global? Es decir, ¿qué decimos?                Hay que cultivar la memoria cultural, sus efemérides que nos enriquecen. El mundo de la psicología de lo profundo, o psicología profunda o también psicología dinámica, que es el psicoanálisis tanto en singular como en plural, goza de…

FA CENT ANYS: PSICOLOGIA DE LES MASSES.(1921)

                 Un senzill record sobre un home investigador i indagador d’un continent humà desconegut, però existent, l’inconscient: s’accepti o no. La seva originalitat és no només la descoberta, que ho és, sinó la seva actitud de recerca: La seva genialitat. Sabent què va dir Freud en el seu context cultural, què diria avui en el nostre context global? És a dir, què diem ?                Cal conrear la memòria cultural, les seves efemèrides que ens enriqueixen. El món de la psicologia del profund, o psicologia profunda o també psicologia dinàmica, que és la…

¿DESDE DÓNDE MIRAS?

      Alpargatas, escaleras, helicóptero, avioneta, avión, satélites son lugares para contemplar la realidad. ¿Desde qué lugar contemplamos el mundo y hablamos? La mirada es muy diferente según dónde estemos situados: ¿Desde dónde miras? Las visiones son totalmente diferentes y todas válidas, pero reductoras. Ahora bien, si no se conjuga la visión global con la acción local se obtiene una mirada o pensamiento esquizofrénico. Es decir, nada que ver con la realidad.        Es necesaria siempre la serenidad interior para que el discurso elabore la conjugación de la globalidad con la acción local. Sólo esta coherencia de la palabra…

DES D’ON MIRES?

         Espardenyes, escales, helicòpter, avioneta, avió, satèl·lits són llocs per contemplar la realitat.  Des de quin lloc contemplem el món i en parlem? La mirada és molt diferent segons on estem situats: Des d’on mires? Les visions són totalment diferents i totes vàlides, però reductores. Si no es conjuga la visió global amb l’acció local s’obté una mirada o pensament esquizofrènic. És a dir, res a veure amb la realitat.        Sempre cal la serenor interior pel discurs que genera la conjugació de la globalitat amb l’acció local. Només aquesta coherència de la paraula i el fet crea…

ESCRIBIR Y LEER

         Hoy existe un pequeño aparato, el Ipad, que muchísimas personas usan: No lo tiene todo, ni todo lo que tiene es verdad. Y esto nos conduce a dos consideraciones.         La primera, y de suma importancia, es ejercer la capacidad crítica que nos debe llevar a buscar fuentes, causas etc. para no tragárnoslo todo, porque hoy en día algo normal y tan viejo como la humanidad es mentir, difamar, engañar, manipular, pervertir, tergiversar las informaciones en beneficio de algunos, sin hacer mención de la verdad o el bien del otro. Dicho de otra forma: Dejar de…

ESCRIURE I LLEGIR

Avui hi ha un petit aparell, l’Ipad, que moltíssimes persones fan servir: No ho té tot, ni tot el que té és veritat. I això ens condueix a dues consideracions.   La primera, i de suma importància: exercir la capacitat crítica que ens ha de portar a buscar fonts, causes etc. per no empassar-nos-ho tot,  perquè avui dia una  cosa normal  i tan vella com la humanitat és mentir, difamar, enganyar, manipular, pervertir, tergiversar les informacions en benefici d’alguns, sense fer esment de  la veritat o el bé de l’altre(s). Dit d’una altra forma: Deixar de tenir present  la dignitat…

DO UT DES

Do ut des es una expresión latina que significa: Te doy para que tú me des. Una forma de transacción, de reciprocidad. O también doy para que me hagas. Siempre dar o hacer para recibir o hacer. O en términos populares: Nadie da nada por nada. Esta idea está muy extendida: ¡Desconfía de quien te regala algo! ¿Qué quiere? Siempre que se da se busca de forma consciente o inconsciente una recompensa: Nada es gratis. Y más en un mundo capitalista donde el dinero lo es todo como principio y fin. Ciertamente, según los contextos, una frase tiene muchas lecturas….

DO UT DES

Do ut des és una expressió llatina que vol dir: Et dono perquè tu em donis. Una forma de transacció. de reciprocitat. O també dono perquè em facis. Sempre donar o fer per rebre o fer.  O en termes populars: Ningú dona res per res. Aquesta idea està molt i molt estesa: Desconfia de qui et regala quelcom! Què vol? Sempre que es dona es busca de forma conscient o inconscient una recompensa: Res és gratis. I més en un món capitalista on el diner ho és tot com a principi i fi.               …

6 of 8
12345678